13.10.2017

Kuva 13.10.2017 – Neljän kuukauden ikäiset rex-nuoret Birchen Harvey Wallbanger, Bushwacker ja Singapore Sling uteliaina. Kolmikko tullaan esittämään nuorten luokassa näyttelyssä 21.10.2017 Porissa ja pelastamaan 30 kanin joukossa ampumiselta kuun lopussa. Singapore Sling saavuttaa vielä sertinkin näyttelystä helmikuussa 2018 ja Bushwacker on lemmikkikaninäyttelyn 3. paras kani maaliskuussa 2018.

Lähettäjä: Nevanpää Mari <mari.nevanpaa@pori.fi>
Aihe: VS: Asia 84/MN/2017 (Diar90/MN/2017)
Päivämäärä: 13. lokakuuta 2017 15.14.20 UTC+3
Vastaanottaja: Johanne Koivunen <johanne.koivunen@xxx>

Hei Johanne Koivunen

Vastaan esittämiinne kysymyksiin kunkin kysymyksen alla erikseen ***-merkityissä kohdissa.

– Mitä tarkoittaa ”lemmikkikanin kokoisia kaneja” ja mihin sillä viitataan eläintenpidollisessa tai muussa merkityksessä?

*** Ensikäynnillä 2.10.2017 käymässämme puhelinkeskustelussa kerroitte, että olette lihakanikasvattaja. Olen kirjannut tarkastuskertomukseeni näkemykseni, että näkemäni kanit ovat kooltaan tavanomaisen lemmikkikanin kokoisia kaneja. Jokatapauksessa kanin rodusta tai käyttötarkoituksesta riippumatta eläinsuojelulain ja sen asetusten edellytyksien on toteuduttava.

– Tilaisuus tulla kuulluksi on varattu, selvitystä on pyydetty 84/MN/2017 asiasta 16.10.2017 mennessä. Tämän alla on hallintopäätös jonka perään on kirjoitettu sana ’luonnos’. Miten minun pitää tämä asia nyt ymmärtää; onko tämä päätös vai ei? Ja miten annettu selvitys 16.10.2017 mennessä asiaan vaikuttaa?

*** Teille toimittamani asiakirja (84/MN/2017)  on tarkastuskertomus käynnistäni 2.10.2017. Siihen olen kirjannut tekemäni olennaiset havainnot käynnin aikana. Näkemäni perusteella minulle on muodostunut käsitys siitä, mitä toimenpiteitä tulen Teiltä vaatimaan eläintenpito-olosuhteiden parantamiseksi, jotta eläinsuojelulain ja sen asetuksien edellytykset toteutuisivat. Tämän esitän teille päätösluonnoksena. Teillä on mahdollisuus esittää näkemyksenne asiasta ja laatia vastine ennen varsinaista päätöstä. Vasta antamanne vastineen perusteella teen lopullisen päätöksen asiassa. Lopullisesta päätöksestä teillä on mahdollisuus valittaa Turun hallinto-oikeuteen.

– Päätöksessä/päätösluonnoksessa esitetyille kohdille on annettu määräaika 9.10.2017 mennessä, kuitenkin minulle luovutettiin päätös/päätösluonnos vasta kyseisenä päivämääränä 9.10.2017, joten miten minulta voidaan vaatia toimenpiteille määräaikaa 9.10.2017?

***2.10.2017 tekemäni eläinsuojelutarkastuksen yhteydessä olimme puhelimitse kontaktissa. Puhelun aikana kerroin teille, mitä tulen kirjallisessa tarkastuskertomuksen yhteydessä laatimassani päätösluonnoksessa teiltä edellyttämään. Kerroin, että eläinsuojelulaki asetuksineen edellyttää kaneille pesälaatikon, kopin, onkalo tai muu vastaavaa pesätilaa kaikkien kanien saataville. Kysyin, mikä on teille mahdollinen toteutettava aikataulu pesäkoppien tekemiselle ja sovimme suullisesti määräajaksi yhden viikon eli 9.10.2107 mennessä. Vaikka kirjallinen päätösluonnos tuli teille viikonkuluttua ensi käynnistä, viranomaisen päätösluonnoksen vaatimus oli teillä tiedossa jo 2.10.2017.

– Vaadin perusteluita miksi katsot että eläinsuojelulain 44 pykälän mukaiset välittömät toimenpiteet kanien hyvinvoinnin turvaamiseksi ovat ajankohtaisia, kun kanit ovat säännöllisesti hoidettuja ja ruokittuja eikä niiden kunnossa ja voinnissa ole tarkastuskertomuksen perusteella havaittu epäkohtia. Havaitut puutteet tilojen osalta eivät tarkastuskertomuksen perusteella ole aiheuttaneet kaneille sellaista puutetta hyvinvoinnissa että kanit voidaan lopetuttaa eläinsuojelullisin perustein minua kuulematta.

***Teille on varattu mahdollisuus tulla kuulluksi päätösluonnoksen (84/MN/2017) yhteydessä. 

Kymmenillä tai sadoilla kaneilla ei ole eläinsuojelulain ja asetusten määräämää suojaa sääoloja vastaan. Uusintatarkastuskäynnillä 9.10.2017 osa kaneista olivat säänsuojaksi tehdyn nurinpäin asetetun oljillavuoratun ämpärin alla, mutta kaikilla häkin kaneilla ei ollut mahdollisuutta säänsuojaan. Kaikilla kaneilla ei tarkastushetkellä ollut vettä eikä heinää eikä jyrsittävää materiaalia kasvavien hampaiden lyhentämiseksi. Nämä ovat epäkohtia, jotka olen jo ensimmäiseen tarkastuskertomukseen kirjannut.

Kanien fyysistä kuntoa en ole päässyt tarkastamaan, koska en ole ottanut niitä pois häkeistään, koska omistaja tai haltija ei ole ollut tarkastushetkellä paikalla. Silmämääräisesti ei kuitenkaan voi varmistua kanien kuntoluokasta, sillä pörröisen turkin alla voi olla hyvin laiha keho. Lisäksi ensitarkastuskäynnillä 2.10.2017 oli myös kuolleita kaninpoikasia elävien joukossa ja yksi nostettuna häkin päälle. Kerroit puhelinkeskustelussa, että tämän syksyn kaninpoikasia on kuollut useita, mikä on merkki eläinten kunnon ja voinnin ongelmista. Tarkastuskertomuksessa olenkin kirjannut vain olennaisimmat havainnot ensikäynniltä. Teen uuden tarkastuskertomuksen uusintatarkastuskäynniltä, jonka tein 9.10.2017. Uusintatarkastuskäynnillä 9.10.2017 tontin laitaosissa ns. laidunalueella olevissa kanihäkeissä osa kaneista yski, joten se on merkki sairaista eläimistä. 

Sovelletut oikeusohjeet eläinsuojelulaki 1,3,4,5,42,44,45,58, eläinsuojeluasetus 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11 sekä Valtioneuvoston asetus koirien, kissojen ja muiden pienikokoisten seuraja harraste-eläinten suojelusta (674/2010) 7,18,19 Liiteteen kohta 5.

– Sovimme tapaavamme perjantaina 20.10.2017 virka-aikaan, mutta en voi ottaa töistä vapaata, millä perustein tällaista voidaan vaatia minun kuulemiseksi?

*** Teillä on tarkastuskertomuksen 84/MN/2017 perusteella mahdollisuus tulla kuulluksi ja vastineen voi toimittaa minulle 16.10.2017 mennessä postitse tai sähköpostitse asiakirjassa oleviin osoitteisiin. Kuulemisen vuoksi teiltä ei edellytetä läsnäoloa uusintatarkastuksen aikana. Valvonta voidaan kuitenkin suorittaa puuttuvasta läsnäolostanne huolimatta.

Mari Nevanpää


Lyhyt kertaus

Sain ensimmäisen tarkastuskäynnin 2.10.2017 tarkastuskertomuksen postilaatikkooni 9.10.2017, kun hän kävi sinä päivänä jo uusintatarkastuksella. En ole tavannut valvontaeläinlääkäriä vielä kertaakaan, koska hän tekee nämä tarkastuskäynnit salaa pihallamme ja ilmoittamatta että voisin olla tarkastuksella mukana.

Lähetin nämä kysymykset valvontaeläinlääkärille 10.9.2017. Tässä vastaussähköpostissaan hän kirjoittaa toteamisistaan tältä 9.10. uusintakäynniltä muun muassa: ”Nämä ovat epäkohtia, jotka olen jo ensimmäiseen tarkastuskertomukseen kirjannut.”. Tämän ensimmäisen tarkastuskertomuksen olen saanut vasta tämän uusintatarkastuksen jälkeen löytäessäni sen postilaatikosta kotiin päästessäni.

Valvontaeläinlääkäri on siis tullut tarkastamaan olenko jo noudattanut asioita mitä aikoo minulta vasta vaatia;

  1. ennen kuin olen saanut olla läsnä tarkastuksella ja esittää näkemykseni ja huomioni tarkastettavista asioista
  2. ennen kuin olen saanut ensimmäistäkään paperia asiasta mitä hän on tarkastuksella todennut ja mikä hänen mielestään on eläinsuojelulain tai -asetusten vastaista
  3. kun hän vasta harkitsee määräysten antamista
  4. ennen kuin olen saanut vastata kirjallisesti kuulemiseen
  5. ennen kuin hän on antanut asiassa valituskelpoisen päätöksen määräyksistään määräajoilla, jonka jälkeen uusintatarkastus vasta olisi ajankohtaista määräysten noudattamisen todentamiseksi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *