Jani Soini ei edelleen ota mitään vastuuta

Omassa tapauksessani 2017 otin yhteyttä Lounais-Suomen aluehallintoviraston ympäristöterveydenhuollon yksikön päällikköön läänineläinlääkäri Jani Soiniin, sillä katsoin että hän on se taho, jolle kantelut kunnallisista eläinlääkäreistä osoitetaan. Aiemmin julkaisemastani sähköpostikeskustelusta voi lukea, miten se sujui.

Kirjoitin Soinille nyt uudestaan, jos hän haluaisi vaikka tällä kertaa puuttua alaistensa touhuihin, jotka ovat johtamassa jälleen uusiin virkarikosepäilyihin. Tästä seurasi ainoastaan Karoliina Hämäläisen lähettämä kuulemiskirje ________lle jossa annetaan viisi vuorokautta aikaa antaa vastine ennen kuin Hämäläinen alkaa tappaa eläimiä ESL 44 § perusteella, kesken valitusasian käsittelyn hallinto-oikeudessa.


Lähettäjä: Johanne Koivunen <johanne.koivunen@xxx>
Aihe: Kantelu lääninell Karoliina Hämäläisen toimista, kiireellinen
Päivämäärä: 27. toukokuuta 2020 2.01.52 UTC+3
Vastaanottaja: jani.soini@avi.fi

Jani Soini,

Montako läänineläinlääkäriä alaisuudestasi haluat oikein rikostutkintaan epäillyistä virkarikoksista? 

Eilen tiistaina 26.5.2020 läänineläinlääkäri Karoliina Hämäläinen teki täysin lainvastaisin menettelyin ”tarkastuksen” ________n tilalle. Asiassa olet osallistunut allekirjoittamalla lausunnot 25.2.2020 LSAVI/xxxx ja 23.3.2020 LSAVI/xxxxx Turun hallinto-oikeudelle ______n valitusasiassa ja täytäntöönpanokieltovaatimuksessa. Näin ollen sinun täytyy olla tutustunut valitusten sisältöön ml. läänineläinlääkäri Hämäläisen aiemmat menettelyvirheet.

Jälkimmäisessä lausunnossa olet allekirjoittanut muun muassa seuraavan lausuman: ”Pitopaikkaan ei ole tällä hetkellä suunnitteilla eläinsuojelulain 44 §:n mukaisia toimenpiteitä. Jos uusintatarkastuskäynnillä todetaan tilanteen vaativan eläinsuojelulain 44 §:n mukaisia toimenpiteitä, tullaan asiassa etenemään eläinsuojelulain ja hallintolain edellyttämällä tavalla.”

Hallintolain mukaan asianosaisella on oikeus olla tarkastuksessa läsnä. Tämä oikeus on asianosaisella silloinkin, kun tarkastuksesta ei ilmoiteta etukäteen sen yllätyksellisyyden vuoksi. Tarkastusta ei voida suorittaa, jollei asianosaiselle ole tarjottu todellista mahdollisuutta osallistua siihen. Kotirauhan piirissä suoritetuilla tarkastustoimenpiteillä pitää olla vielä suurempi kynnys, syy epäillä.

Miten mielestäsi Karoliina Hämäläinen on onnistunut noudattamaan eläinsuojelulakia ja hallintolakia ja hyvää hallintotapaa tiistaina 26.5.2020 ______n tilalla, kun

  • Hämäläinen on aloittanut tarkastuksen ilmoittamatta siitä ______lle, joka ei ollut tarkastuksen alkaessa kotona;
  • ______n puolison soitettua ______lle tämä on lähtenyt välittömästi palaamaan kotiinsa osallistuakseen tarkastukselle ja pyytänyt odottamaan häntä, mutta Hämäläinen on hänelle vastannut ”ei me mitään odoteta, saat paperin sitten”;
  • ______n puoliso on laitettu mukana olleen poliisipartion toimesta käsirautoihin ja häntä on pidelty kiinni estämällä hänenkin osallistuminen tarkastukselle;
  • Hämäläinen on tutkinut ______n ja hänen puolisonsa asuintalon, ilman kummankaan asukkaan läsnäoloa ja ilmoittamatta asuintilojen tarkastukselle syytä

Edes poliisi ei voi suorittaa pakkokeinolain mukaista kotietsintää varaamatta asukkaalle mahdollisuutta osallistua siihen ja huolehtimalla hänen oikeusturvasta kaikin puolin. Ja te kuvittelette että eläinsuojeluviranomaiset voivat toimia edellä kuvatuin tavoin? Mennä vaikkapa tosta noin vain toisen kotiin yksin nuuskimaan? Toivottavasti edes johtaja-asemassa oleva ihminen siellä ymmärtää – sinä juuri – ettei lakia noudattava hallintoviranomainen yksinkertaisesti voi toimia noin. Ajatus on käsittämätön.

Mikäli olet jo unohtanut, minä olen siis se joka yritin saada sinulta apua lokakuussa 2017 kun Porin valvontaeläinlääkäri Mari Nevanpää ja terveystarkastaja Satu Grönroos uhkasivat tappaa tuotantokanini ESL 44 § nojalla. En silloin ymmärtänyt, miten monessa asiassa menettely oli virheellistä, mutta sinun asemassasi se olisi pitänyt tietää, ja sinun puuttua kunnallisen viranomaisen menettelyvirheisiin. Alkaen salaisista tarkastuksista pihallamme ilman että minulle niistä ilmoitettiin kuin vasta jälkikäteen, ja asiakirjojen sekavuuteen, joilla minulta edellytettiin korjaustoimia ilman että asiasta oli annettu ensimmäistäkään valituskelpoista määräystä. Läänineläinlääkärien Taina-Riitta Seppälän ja Sofia Väärikkälän avustuksella terveystarkastaja Satu Grönroosin aviomies Petri Grönroos sitten ampui ostopalveluna yli 221 kaniani Nevanpään päätöksellä, joka hän teki ja antoi minulle tiedoksi vasta seuraavana päivänä kun suurin osa kaneista oli jo tapettu, eikä minulla siten ollut mahdollisuutta minkäänlaiseen oikeusturvaan asiassa, viranomaisen mielivallan edessä. Tämän esteellisyyden ja muut räikeät virheet ylenkatsoit allekirjoittamalla alaisiasi läänineläinlääkäreitä puoltavan lausunnon 16.1.2018 LSAVI/xxxxx jonka Nevanpää toimitti Turun hallinto-oikeudelle valitusasiassani. Turun hallinto-oikeus on antanut asiassa päätöksen 19.3.2019 19/0067/1, jossa mm. Satu Grönroosin esteellisyys todetaan ja Nevanpään päätökset todetaan lainvastaisiksi.

Myös Mari Nevanpää siirtyi työskentelemään alaisuuteesi läänineläinlääkäriksi keväällä 2018. Lounais-Suomen poliisi on tutkinut epäillyt virkarikokset (xxxx) ja asia on siirtynyt syyttäjälle syyteharkintaan. Epäiltyjen joukossa on siis kaikki nämä edellä luetut alaisuudessasi toimineet läänineläinlääkärit, Mari Nevanpää, Taina-Riitta Seppälä ja Sofia Väärikkälä.

Onko todellakin niin, että teitä ei siellä kiinnosta edelleenkään pätkän vertaa noudattaa lakia hallintotoimissanne? Lainvastaisiksi jälkikäteen todetut toimet eivät tuo minunkaan tapettuja kanejani enää takaisin. Ovatko ______n eläimet seuraavana tappolistalla, hälläväliä asenteella jos toimet satutaankin tutkimaan jälkikäteen.

Johanne Koivunen


Lähettäjä: ”Soini Jani (AVI)” <jani.soini@avi.fi>
Aihe: VS: Kantelu lääninell Karoliina Hämäläisen toimista, kiireellinen
Päivämäärä: 27. toukokuuta 2020 10.01.04 UTC+3
Vastaanottaja: Johanne Koivunen <johanne.koivunen@xxx>

Hyvä Johanne Koivunen,

Välitän viestisi (myös minua osaltani koskevana) vastuualueen johtajalle. Henkilöstökantelut kuuluvat työnantajavirkamiesten ratkaisuvaltaan.

JS

Jani Soini
Läänineläinlääkäri, yksikön päällikkö / Länsveterinär, enhetens chef

Lounais-Suomen aluehallintovirasto / Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland
PL 22 (Itsenäisyydenaukio 2) / PB 22 (Självständighetsplan 2)
20801  TURKU /  20801  ÅBO

tel. 0295 018 115
fax. 02 251 1820

jani.soini@avi.fi


Voisin näin julkisesti kysyä, onko tämä nimettömäksi jäänyt vastuualueen johtaja ikinä saanut tästä kirjeestä tietoa?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *