Sähköpostikeskustelut AVIn läänineläinlääkärien kanssa

Julkaisen sähköpostikeskustelut Lounais-Suomen Aluehallintoviraston ympäristöterveydenhuollon yksikön päällikön läänineläinlääkäri Jani Soinin sekä läänineläinlääkärin Sanna-Maaria Virtasen kanssa aikavälillä 11.-16.10.2017, jolloin olen lähestynyt heitä useilla avunpyynnöillä valvontaeläinlääkärin uhatessa tappaa terveitä ja hyväkuntoisia kanejani.

Asia välitetty Soinin toimesta Satakunnan alueen eläinsuojeluasioita hoitavan läänineläinlääkäri Taina-Riitta Seppälän tietoon, Seppälä ei kuitenkaan koskaan ottanut yhteyttä edes kysyäkseen minun näkökantaani tilanteesta.

Seppälä yhdessä valvontaeläinlääkäri Mari Nevanpään ja terveystarkastaja Satu Grönroosin kanssa muodosti kolmikon joka tuntui olevan vastuussa kanien joukkosurmasta (Grönroosin aviomies Petri Grönroos oli ”ostopalvelun mies” joka ampui kanit) ja kissojen ja koirien haltuunotosta. Esimerkiksi maanantaina 30.10. mukana oli toinenkin läänineläinlääkäri Sofia Väärikkälä (ei paikalla enää tiistaina 31.10.), jolla näytti olevan todella erilainen kuva esimerkiksi siitä määrästä mikä kaneja tapetaan, tai tappamisen syystä – Väärikkälä myös auttoi laittamaan puurakenteisia koppeja – koska muoviset eivät kelvanneet – joillekin kaniryhmille jotka vielä halusin pelastaa, ja hän myös vakuutti vielä tiistainakin puhelimessa että kaikki sisäkanilan kanit ovat turvassa. Kuitenkin tiistaina nekin kaikki ammuttiin vain 30 kania lukuunottamatta jotka lopulta sain enää pitää.


Lähettäjä: Johanne Koivunen <johanne.koivunen@xxx>
Aihe: Tarkastuskertomus eläinsuojeluasiassa, epäselvyyttä
Päivämäärä: 11. lokakuuta 2017 13.41.48 UTC+3
Vastaanottaja: jani.soini@avi.fi

Hei,

tarvitsen nyt kiireesti neuvoja miten toimia. Huolenaiheenani ovat kanit, joiden pitopaikoissa eläinsuojeluvalvoja näki puutteita. Hän on antanut ymmärtää että näkee asian niin huonona, että harkitsee jopa eläinsuojelulain 44 pykälän mukaisia hätätoimia, enkä ymmärrä perusteluja tälle. Kanien joukossa on näyttelyissä korkeasti palkittuja yksilöitä, tuontikaneja, ja jalostuksellisessa mielessä korvaamattomia rotukaneja. Pykälän 44 mainitseminen saa minut pelkäämään että kanit käydään lopettamassa minua kuulematta. 

En myöskään ymmärrä saamaani tarkastusraporttia, sillä en ymmärrä onko se raportti tarkastuskäynnistä vai hallintopäätös, enkä ymmärrä miten minun pitää toimia asiassa. Miten viralliseen paperiin voidaan kirjoittaa hallintopäätöksen perään sana ’luonnos’? Kumpaa tämä nyt tarkoittaa? Onko tämä virallinen hallintopäätös vai ei? Valvontaeläinlääkäri kävi 2.10., mutta tämän kirjallisen raportin sain vasta uusintakäynnillä 9.10. Raportissa edellytetään korjaustoimia joiden määräajaksi on annettu 9.10., eli sama päivä kun raportti minulle toimitettiin. Miten näin voidaan menetellä? Tarkastus on suoritettu ajankohtina jolloin en ole ollut kotona. Sovimme että olisin paikalla uusintakäynnillä jotta voimme keskustella asiasta, mutta hän ei ottanut yhteyttä kertoakseen että on tulossa 9.10.

Liitän oheen tarkastuskertomuksen/hallintopäätöksen/sen luonnoksen.

Tarkastuskertomuksesta poiketen kanit eivät ole taivasalla, joka ikisessä häkissä on jonkinlainen katemateriaali, poikkeuksena vain suuret tarhat, joissa kaneilla on silloin kopit säänsuojana. Vain laidunhäkit ovat avonaisella pellolla (ja ne ovat katettuja valokatteella tai pressulla), muilla häkeillä on lisäksi rakennusten, puiden ja pensaiden suojaa. 

Kanit asuvat ympäri vuoden ulkolämpötiloissa, eivätkä ne palele näissä plus-asteisissa lämpötiloissa. Kanien normaaliin käyttäytymiseen kuuluu nukkua kasoissa tai vieretysten. Ryhmät koostuvat suurimmaksi osaksi 3-6 yksilön porukoista jotka tulevat toimeen keskenään joten ne käyttävät sovussa myös samoja pesäkoppeja. Urokset on pääsääntöisesti majoitettu omiin häkkeihinsä, nuoria uroksia on pienryhmässä.

Kaninpoikasia oli muutama kuollut – se ei ole tavatonta, ja niitä ei voi ennakoida sillä ne eivät useinkaan näytä mitään sairauden merkkejä etukäteen. Eläinlääkärin on kyettävä erottamaan tuore kuollut pitempään maanneesta raadosta, joita häkeissä ei ole ollut, sillä kanit hoidetaan vähintään kaksi kertaa vuorokaudessa ja tarhoilla hoitotoimenpiteissä kuluu useampi tunti aikaa. Raadot on aina hävitetty asianmukaisesti ja häkin muiden kanien vointi tarkistettu. Sairastuneet, oireita näyttävät kanit on lopetettu asianmukaisesti tarvittaessa ja viivytyksettä.

Kanit ruokitaan joka päivä, heinä on kanin perusruoka ja se jaetaan joka ikinen päivä joka ikiselle kanille. Jos heinä ehtii loppua jakojen välissä, kaneilla on saatavilla olkea eli korsirehua, joten ne eivät ole ruoatta silloinkaan. Vesi jaetaan vähintään kaksi kertaa vuorokaudessa, joten vaikka se ehtii kupeista loppua, kanit on silti asianmukaisesti juotettu. Kanit saavat myös täydennysrehua, kauraa, tai pellettimuotoista lehmän- tai kaninrehua, rypsiä, härkäpapua ym. sopivana rehusekoituksena. Täydennysrehu jaetaan vähintään viisi kertaa viikossa tai eläimen tarpeen mukaan kuten imettävät emot joka päivä sekä pakkasjaksoilla joka päivä lisääntyneeseen energiankulutukseen.

Eläinsuojeluvalvoja ei omien sanojensa mukaan tunnustellut kuntoluokitusta yhdeltäkään kanilta eikä tarkastuskertomuksessakaan ilmene kanien kunnossa tai voinnissa yhtään mitään huomautettavaa. Olen valmis korjaamaan puutteet kanien pitopaikoissa, mutta pelkään ja ahdistun tästä pykälän 44 kirjaamisesta että toimeni eivät ole riittäviä tai riittävän nopeasti hoidettuja. Millä perustein hyvinvoivat eläimet voitaisiin minulta nyt tulla lopetuttamaan eläinsuojelullisin perustein?

Olen pyytänyt Mari Nevanpäältä perusteluja mutta hän ei ole vastannut minulle. Pystytkö auttamaan ja neuvomaan minua miten edetä jotta en menetä kanejani? 

Olen ottanut yhteyttä myös kaniininkasvattajien etujärjestöön Kaniininkasvattajat ry:hyn, jolla on meneillään keskustelut Eviran kanssa mm. ulkokanien pitoa koskevissa asioissa.

Ystävällisin terveisin,

Johanne Koivunen
johanne.koivunen@xxx
puh. xxx


Lähettäjä: ”Soini Jani (AVI)” <jani.soini@avi.fi>
Aihe: Automaattinen vastaus: Tarkastuskertomus eläinsuojeluasiassa, epäselvyyttä
Päivämäärä: 11. lokakuuta 2017 13.42.05 UTC+3
Vastaanottaja: Johanne Koivunen <johanne.koivunen@xxx>

Olen seuraavan kerran tavattavissa 16.10.2017.
Kiireellisissä tapauksissa voit ottaa yhteyttä Läänineläinlääkäri Sanna-Maaria Virtaseen: sanna-maaria.virtanen(a)avi.fi
Vaihde puh.  0295 018 000

Parhain terveisin
Läänineläinlääkäri Jani Soini

Jag är anträffbar nästa gång den 16 oktober 2017
I brådskande ärenden kontakta Länsveterinär Sanna-Maaria Virtanen: sanna-maaria.virtanen(a)avi.fi.
Telefonväxel 0295 018 000

Hälsningar
Länsveterinär Jani Soini   


Lähettäjä: Johanne Koivunen <johanne.koivunen@xxx>
Aihe: Fwd: Tarkastuskertomus eläinsuojeluasiassa, epäselvyyttä
Päivämäärä: 11. lokakuuta 2017 13.44.34 UTC+3
Vastaanottaja: sanna-maaria.virtanen@avi.fi

Lähetin tämän Jani Soinille, joka ei olekaan paikalla ennen 16.10., joten pystytkö sinä neuvomaan minua eteenpäin?

Johanne Koivunen


Lähettäjä: ”Soini Jani (AVI)” <jani.soini@avi.fi>
Aihe: VS: Tarkastuskertomus eläinsuojeluasiassa, epäselvyyttä
Päivämäärä: 11. lokakuuta 2017 19.53.25 UTC+3
Vastaanottaja: Johanne Koivunen <johanne.koivunen@xxx>

Hei!Välitän viestisi meillä Satakunnan eläinsuojeluasioita hoitavalle läänineläinlääkäri Taina-Riitta Seppälälle. Olet työmatkalla Latviassa ja soittaminen täältä ei onnistu liittymän estojen takia.

JS

Jani Soini
Läänineläinlääkäri / Länsveterinär
Lounais-Suomen aluehallintovirasto / Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland
PL 22 (Itsenäisyydenaukio 2) / PB 22 (Självständighetsplan 2)
20801  TURKU /  20801  ÅBO

tel. 0295 018 115
fax. 02 251 1820


Lähettäjä: ”Virtanen Sanna-Maaria (AVI)” <sanna-maaria.virtanen@avi.fi>
Aihe: VS: Tarkastuskertomus eläinsuojeluasiassa, epäselvyyttä
Päivämäärä: 12. lokakuuta 2017 13.05.49 UTC+3
Vastaanottaja: Johanne Koivunen <johanne.koivunen@xxx>

Hei,

Samanne raportti on tarkastuskertomus 2.10.2017 suoritetulta eläinsuojelutarkastukselta. Raportti sisältää myös kuulemisen eli Teitä on pyydetty kirjallisesti vastaamaan 16.10.2017 mennessä. Kuulemisella tarkoitetaan, että ennen asian ratkaisemista (= päätös), Teille on varattu tilaisuus lausua mielipiteenne asiasta sekä antaa selitys sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun. Raportti sisältää myös päätösluonnoksen, jossa esitetään ne asiat, jotka viranomainen tulee päätöksessään määräämään kuulemisajan jälkeen tai joihin viranomainen ryhtyy kuulemisajan jälkeen ellei asiassa ole sitä ennen tullut esille seikkoja, jotka muuttaisivat päätösluonnoksessa esitettyjä määräyksiä.

Eli on tärkeää, että vastaat kuulemiseen annetun aikarajan puitteissa. Muissa kysymyksissä jotka kenties on jääneet epäselviksi, niin kehottaisin Teitä olemaan uudelleen yhteydessä tarkastuksen tehneeseen eläinlääkäriin ja keskustelemaan asioista.

Ystävällisin terveisin,

Sanna Virtanen


Lähettäjä: Johanne Koivunen <johanne.koivunen@xxx>
Aihe: Re: Tarkastuskertomus eläinsuojeluasiassa, epäselvyyttä
Päivämäärä: 13. lokakuuta 2017 8.39.38 UTC+3
Vastaanottaja: ”Virtanen Sanna-Maaria (AVI)” <sanna-maaria.virtanen@avi.fi>

Kiitoksia selvennyksestä! 

Raportti oli niin epäselvästi kirjoitettu kun muutoksia vaadittiin päivämäärään mennessä jolloin vasta sain koko raportin, ja seuraavalla sivulla ilmaistiin harkittavan el.suojelulain 44 pykälän mukaisia hätätoimia, niin vähemmästäkin tulee kriisi. Kirjoitan nyt vastineeni ja odottelen siis sitä lopullista hallintopäätöstä asiassa, eikö niin, ja jos emme pääse yhteisymmärrykseen vaatimuksissa (kuten juomaveden jatkuva tarjolla olo, jota lakikaan ei edellytä) niin silloin siis valitan saamastani päätöksestä hallinto-oikeuteen, jos tällä kertaa ymmärsin prosessin oikein.

Johanne Koivunen


Lähettäjä: ”Virtanen Sanna-Maaria (AVI)” <sanna-maaria.virtanen@avi.fi>
Aihe: VS: Tarkastuskertomus eläinsuojeluasiassa, epäselvyyttä
Päivämäärä: 13. lokakuuta 2017 10.33.14 UTC+3
Vastaanottaja: Johanne Koivunen <johanne.koivunen@xxx>
Kopio: ”Soini Jani (AVI)” <jani.soini@avi.fi>

Hei,

Ottamatta kantaa tämän tapauksen yksityiskohtiin, haluaisin  kuitenkin vielä todeta, että parasta olisi, jos toimija korjaisi tarkastuksella havaitut laiminlyönnit jo kuulemisaikana ja voisi täten vastineessaan todeta, että asiat on jo korjattu. Muussa tapauksessa kehottaisin olemaan jo kuulemisaikana yhteydessä valvonnan suorittaneeseen viranomaiseen ja keskustelemaan lisää asioista.

Olet ymmärtänyt aivan oikein, että voit tosiaan valittaa lopullisesta päätöksestä. Totean kuitenkin, että viranomainen voi, jos eläinsuojelulliset syyt niin vaativat,  ryhtyä välittömiin toimenpiteisiin eläimen/eläinten hyvinvoinnin turvaamiseksi (ESL 44§). Tällöin ei välttämättä ole erillistä kuulemisaikaa vaan omistajalle tai haltijalle voidaan varata tilaisuus tulla kuulluksi vain, jos nämä ovat viivytyksettä tavattavissa.

Ystävällisin terveisin,

Sanna Virtanen


Lähettäjä: Johanne Koivunen <johanne.koivunen@xxx>
Aihe: Re: Tarkastuskertomus eläinsuojeluasiassa, epäselvyyttä
Päivämäärä: 13. lokakuuta 2017 12.32.52 UTC+3
Vastaanottaja: ”Virtanen Sanna-Maaria (AVI)” <sanna-maaria.virtanen@avi.fi>

Hei vielä,

ymmärrän asian ja meidän tapauksessakin korjasimme puutteita jo välittömästi ensimmäisen tarkastuksen jälkeen. Mutta siitä palaammekin alkuperäiseen huolenaiheeseeni, missä on oikeusturvamme ja kohtuus asioissa jos hyvinvoivia eläimiä voidaan uhkailla tulla lopettamaan esimerkiksi suhteellisen käsitteen kuin riittävä säänsuoja -perusteella? Ihan esimerkkinä, valvontaviranomainen päättelee siitä että kaikki kanit eivät mene koppiin säänsuojaan, että ne eivät sinne yhtä aikaa mahtuisi. Ymmärtämättä, että kanit eivät välitä ”huonosta säästä”, vaan haluavat ulkoilla. Täytyyhän hommassa jokin järkikin olla mukana.

Johanne Koivunen


Tässä vaiheessa myös Nevanpää oli vastannut lähettämääni sähköpostiin, uhaten yhä ESL 44 § kiireellisillä toimilla (käytännössä siis kanien lopettamisella) joiden perusteluiksi esittää ettei kaneilla olisi muka lainkaan suojaa sääolosuhteilta, ja että vesi ja heinäkin on puuttunut joiltain kaneilta tarkastushetkellä. Joten yritin jo melko hädissäni saada uudelleen Aluehallintoviraston läänineläinlääkäreitä puuttumaan tilanteeseen.


Lähettäjä: Johanne Koivunen <johanne.koivunen@xxx>
Aihe: Re: Tarkastuskertomus eläinsuojeluasiassa, epäselvyyttä
Päivämäärä: 16. lokakuuta 2017 11.57.21 UTC+3
Vastaanottaja: jani.soini@avi.fi

Hei,

otan sinuun uudelleen yhteyttä sillä ainakaan Taina-Riitta Seppälä jolle asiani välitit ei ole minuun ollut yhteydessä.

Olen todella huolissani uhkasta ottaa kanit minulta pois, kun osa eläinsuojeluvalvojan edellyttämistä asioista ei ole edes sellaisia joita laki vaatii. Hän esimerkiksi vaatii kaneille jatkuvan juomaveden tarjolle, eikä laki edellytä tällaista ja vaikka teen parhaani kanien juottamiseksi niiltä saattaa tarkastushetkellä olla vesi kupista loppu tai koko kuppi kaadettu nurin.

Hän vaatii kaneille hampaita kuluttavaa jyrsittävää ruokaa mutta ei näemmä ymmärrä että kanin kohdalla korsirehu kuten olki on juuri tällaista materiaalia.

Riittävä säänsuoja on ilmeisen tulkinnanvarainen asia, saako yksi ihminen päättää asian siten että katsoo kanien olevan niin suojattomia että ne voidaan takavarikoida ja lopettaa?

Huoleni on nimenomaan tarkastuseläinlääkärin perustelut eläinsuojelulain pykälän 44 mukaisille kiireellisille toimille, joihin en pysty vaikuttamaan jälkikäteen jos vahinko eli kanien tappaminen on jo tapahtunut.

Eikö minulla ole minkäänlaista oikeutta puolustaa näkemystäni että kanit voivat hyvin ja niistä on huolehdittu, ja että olen valmis yhteistyöhön mutta en yksinkertaisesti pysty liki kahta sataa häkkiä korjaamaan yhdessä tai edes kahdessa viikossa.

Voinko kutsua jonkun muun tarkastamaan eläinteni voinnin? Mitä pystyn tekemään?

Liitän oheen Mari Nevanpään sähköpostivastauksen jossa hän perustelee pykälän 44 mahdollisen käytön, sekä kirjallisen vastineeni tarkastuskertomukseen josta liitin sinulle aiemmin kuvat. Näistä toivon selviävän että kaneista aivan oikeasti huolehditaan ja ne ovat arvokkaita menettää.

Johanne Koivunen


Lähettäjä: ”Soini Jani (AVI)” <jani.soini@avi.fi>
Aihe: VS: Tarkastuskertomus eläinsuojeluasiassa, epäselvyyttä
Päivämäärä: 16. lokakuuta 2017 13.06.51 UTC+3
Vastaanottaja: Johanne Koivunen <johanne.koivunen@xxx>

Hei!

Läänineläinlääkäri Sanna-Maaria Virtanen on yksiköstämme vastannut viesteihisi viime viikolla 12. ja 13.10.2017. Minulla ja läänineläinlääkäri Taina-Riitta Seppälällä ei ole hänen viesteihinsä enempää lisättävää. Asia on vireillä ja olet antanut vastineesi. Koska kerrot korjanneesi asioita, ne varmaankin varmistetaan vielä uusintatarkastuksella ennen lopullisen päätöksen tekoa. Tämä on sitten valituskelpoinen päätös.

Yst.terv.

JS

Jani Soini
Läänineläinlääkäri / Länsveterinär
Lounais-Suomen aluehallintovirasto / Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland
PL 22 (Itsenäisyydenaukio 2) / PB 22 (Självständighetsplan 2)
20801  TURKU /  20801  ÅBO

tel. 0295 018 115
fax. 02 251 1820

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *