Toinen tarkastuskäynti 9.10.2017

Vain viikko edellisestä käynnistä, Porin valvontaeläinlääkäri Nevanpää ja terveystarkastaja Grönroos tulivat taas tarkastuskäynnille 9.10.2017 tarkastamaan, että Nevanpään puhelimitse 2.10. antamat ”korjausmääräykset” on täytetty. Tarkastuskäynnistä ei tälläkään kerralla ilmoitettu asianosaiselle eikä varattu tilaisuutta osallistua siihen HL 39 § 1 momentin edellyttämällä tavalla. Nevanpää soitti minulle töihin sen jälkeen kun tarkastus oli jo suoritettu. Nyt hän sanoo, että kaikki kanit eivät (muka) mahdu koppeihin joita olemme laittaneet laidunhäkkeihin, joiden kanien puutteellisesta säänsuojasta olin ymmärtänyt viime kerralla olleen kyse. Kopit ovat kookkaita laastipaljuja, ja saman häkin kanit todellakin menevät sinne ihan samaan koppiin suojaan jos niin tuntevat tarvetta. Ihmettelen miksi eivät ilmoittaneet tulostaan kun viimeksi oli puhe että voisin olla mukana tarkastuksella, enkä ole saanut edes minkäänlaista paperia siitä viime käynnistä. Nevanpää sanoi jättävänsä postilaatikkoon sen edellisen tarkastuskertomuksen ja tästä tarkastuksesta tulee sitten uusi tarkastuskertomus. Sitä ei ole tähän päivään mennessä muuten tehty, tarkastuskertomusta 9.10.2017 suoritetusta käynnistä.

Tarkastuskertomus käynniltä 2.10.2017 oli siis jätetty postilaatikkoon 9.10.2017. Tiedoksiannossa on ruksitettu kohta, että se on annettu tiedoksi asiakirjan päiväyksen päivämääränä eli 2.10.2017. Muun muassa hallinto-oikeudelle ja poliisille tämä asiakirja on esitetty siten, kuin se olisi jätetty postilaatikkoon jo 2.10.2017. Tarkastuksessa kuulemma oli läsnä Teemu (joka herätettiin vasta tarkastuksen suorittamisen jälkeen) ja minä puhelimitse, vaikka minulle soitettiin vasta kun Teemulta saatiin puhelinnumero. On varattu aika kuulemiseen, jonka määräpäivä on 16.10.2017. Asiakirjan liitteenä on myös valitusosoitus, jonka mukaan toimien asianosainen voisi valittaa hallinto-oikeuteen – ja saada valituksensa bumerangina takaisin, koska minkäänlaista valituskelpoista päätöstä ei ole annettu – tämä asiakirja on tarkastuskertomus.

Tarkastuskertomuksessa on täytetty myös hallintopäätös-kohdat jokaista yksityiskohtaa myöten, mutta 1. sivun mukaan paperi on tarkastuskertomus, ei päätös, ja huomaamattomasti alakohdan ’päätös’-sanan perään on käsin kirjoitettu sana ’luonnos’. On listattu ESL 42 § mukaisia korjausmääräyksiä. Lukee ”Määräajat kaikille kohdille 9.10.2017”. Korjausmääräyksien, joita ei ole annettu lain vaatimalla tavalla valituskelpoisena päätöksenä eikä asianosaiselle millään tavoin kirjallisesti, täyttymistä on tultu tarkastamaan ennen kuin ”määräaika” edes on virallisesti päättynyt.

Saadessani näin käsittämättömän sekavan raportin ja yleisen kohtelun valvontaeläinlääkäriltä, joka lisäksi jo ensimmäisenä toimenpiteenä uhkaa eläinsuojelulain 44 § nojalla kanien lopettamisella ”puutteellisten säänsuojien” vuoksi, aloitan keskustelun Facebookin tuotantokaniaiheisessa ryhmässä. Käsitykseni sekavasta raportista vahvistuu kun ihmiset kysyvät minulta onko se päätös, ja että minun kannattaa tehdä kiireellinen toimenpiteen keskeytyspyyntö hallinto-oikeudelle. Hallintopäätös-kohtaahan ei Nevanpää ole ruksinut vaan asiakirja on tarkastuskertomus, joten minkäänlaista valitusoikeutta tai keskeytyspyyntöä asiassa ei voi tehdä Hallinto-oikeuteen.

Tässä kohtaa lähetän Nevanpäälle sähköpostia ja kysyn tarkennuksia asiaan. Koska Nevanpää ei vastaa sähköpostiin mitenkään, laitan kiireellisenä sähköpostia myös Lounais-Suomen Aluehallintoviraston ympäristöterveydenhuollon yksikön päällikölle läänineläinlääkäri Jani Soinille, joka AVIn yhteystietojen perusteella myös vastaa alueensa eläinlääkärien toiminnasta tehdyistä kanteluista. Tämä kirjeenvaihtoni löytyy kokonaisuudessaan artikkelista Sähköpostikeskustelut AVIn läänineläinlääkärien kanssa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *